#1
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#2
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#3
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#4
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#5
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#6
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#7
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#8
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#9
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#10
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#11
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#12
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#13
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#14
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#15
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#16
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#17
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#18
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#19
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#20
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#21
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#22
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#23
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#24
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#25
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#26
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#27
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#28
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#29
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#30
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#31
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#32
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#33
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#34
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#35
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#36
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#37
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#38
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#39
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#40
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#41
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#42
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#43
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#44
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#45
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#46
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#47
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#48
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#49
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#50
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#51
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#52
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#53
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#54
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#55
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#56
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#57
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#58
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#59
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#60
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#61
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#62
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#63
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#64
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#65
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#66
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#67
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#68
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#69
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#70
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#71
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#72
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#73
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#74
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#75
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#76
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#77
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#78
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#79
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#80
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#81
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#82
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#83
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#84
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#85
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#86
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#87
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#88
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#89
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#90
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#91
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#92
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#93
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#94
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате
#95
Маркирайте снимки, които илюстрират цветове, опции и детайли, от които се интересувате

Платформа

Информация за продукта

Контейнерите платформи са сертифицирани по DIN 30722-1, тествани съгласно DGUV - правило 114-010 (BGR 186) и притежават UVV стикер с инструкции за безопасност.

Тези мултилифт контейнери представляват единствено подова платформа. Използват се за транспортиране на тежки и извънгабаритни товари. Платформата притежава доста голяма товароносимост. Отвън е двойно покрита в цвят по RAL, както и с грунд. Външните ролки са сменяеми и могат да се гресират. Вътрешните размери могат да бъдат от 4500 mm до 7000 mm.

Качество по BDS, EN и DIN стандарти

Спецификации и допълнителни опции

 • Диаметър на захвата: Ø 50 mm
 • Височина на захвата: 1570 mm
 • Дъно: от 5 mm St 37.2 (S235JR) – рифелова ламарина
 • Надлъжни носещи греди от INP 180
 • Външни ролки: сменяеми, могат да се гресират
 • Грунд: отвън и отвътре
 • Боя отвън: два пъти в цвят RAL - според изискванията на клиента

Възможни допълнителни опции

Вслушвайки се в желанията на нашите клиенти, развихме този продукт до универсална надстройка за система мултилифт като създадохме възможности да се комбинират много предназначения - превоз на багери, мотокари и друга строителна техника, морски, складови и офис контейнери, дървени трупи, плоскости, техника за пътно поддържане и много други. Възможните допълнителни опции са:

 • Вдлъбнатини за превоз на багери и трактори
 • Халки и шини за укрепване на товара
 • Стоманени или алуминиеви рампи с различна широчина и капацитет
 • Стоманени опори (канати) с алуминиев удължител за превоз на дървени трупи с възможност за завиване или бързо освобождаване. Капацитет за всяка двойка: 7 или 9 тона
 • Twist Lock заключване за превоз на офис, складови и морски контейнери в различни комбинации до 20 фута
 • Антиприплъзващи покрития
 • Светлоотразителни маркировки, флуоресцентни бои, рекламни стикери и надписи - според изискванията на клиента
 • Полиамидни и полиуретанови ролки, които щадят настилките, върху които се поставят контейнерите

Свържете се с нас, за да научите повече за допълнителните възможности за екипиране на контейнерите.

Направете запитване